Отново в САЩ!
Отново в страната на свободата и на истинската демокрация!
Отново в страната на неограничените възможности!
Отново в локомотивът на съвременната цивилизация!

На днешния 25-ти април,
1961-ва година.

Американският предприемач Робърт Нойс патентова интегралната схема.

Интегралните схеми са с миниатюрни размери,
но съдържат десетки милиони транзистори.

Благодарение на интегралните схеми днес са възможни
аудио и видео устройства,
навигационни системи и космически полети,
автомобилна и медицинска електроника,
космическо и авио оборудване,
компютри,
телекомуникации,
информационни технологии,
Интернет…

Благодарение на интегралните схеми,
в момента, ти четеш,
написаното от мен…

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…