ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 24-ти април.
1877-ма година.

Начало на Руско-турска война (1877-1878)
Руският император Александър II-ри с манифест обявява война на Османската империя.

Защо в манифеста на руският император Александър II-ри,
говори се уж за освобождение,
но не се споменават българите
и няма нито дума за българска държава,
Става ясно от сключеното примирие на 3-ти март 1878г. в Сан Стефано.

Българските земи са окупирани безсрочно, като Задунайска губерния!
Това налага свикването на Берлинския конгрес,
където на 13 юли 1878г.,
де юре и де факто,
на картата на Европа се появява държавата България!

Руската окупация на Княжество България
фактически продължава до Съединението
на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

„Ако преди Освобождението се явеше някой да доказва с каквито и да било средства, че приготовляваната от Русия война с Турция
е война не за освобождението на „бедных славян”, а за разширението на Руската империя и за завладяването на Балканите от Русия –
нямаше да се намери нито един българин, който да го повярва и когото да не наречаха враг на българския народ.

Никой българин не можеше да допусне тогава, че „православна Русия”, която с векове ни е изпращала икони и камбани като подарък,
която е водила няколко войни с Турция, не се стреми към нашето освобождение,
а всъщност иска разширение на своето царство за обладанието на Балканите.

Истина е, че на мнозина от нас беше известно завещанието на Петър Великий,
както и желанието на всички подир него руски царе, да завземат Цариград,
но нашите понятия за тия руски стремления не са отивали никога по-нататък от завземането на Цариград.
Рядко и твърде рядко може да е имало някой умен и далновиден човек, който да е разбирал, да е съглеждал,
че в стремлението си да завземе Цариград, Русия ще иска да завладее окончателно и България.

Гневът ни против варварската азиатска Турция, на която дотогава бяхме роби:
желанието ни да видим своята угнетителка разбита и съсипана, бяха толкова силни,
щото малцина са искали да знаят за последствията, които можеха да ни сполетят от нахлуването на Русия в Балканите…”
/Автор: Димитър Петков/

Из предговора към книгата „Окупационен фонд,
основан за създаване на руско-дунавска област в България“,
издадена през 1892 г.
от Българска народна печатница – София

Опълченецът Димитър Петков е загубил едната си ръка на Шипка.
Димитър Петков е бил Министър председател на България.
Димитър Петков е баща на Петко Д. Петков, убит от комунистите преди 9.9.1944г.
Димитър Петков е баща на Никола Петков, обесен от комунистите след 9.9.1944г.

Димитър Петков е убит от руски наемници близо до Орлов мост.
На лобното му масто има невзрачно паметниче.
Над него стърчи МОЧА…

Тези историци,
които продължават да папагалстват
руските и комунистическите измишльотини за българската история,
са дипломирани идиоти!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…