ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 20-ти април.
1846-та година.

„Бѫлгарскый орелъ“ е първият български информационен и общообразователен вестник.

Излиза в Лайпциг в 3 броя на следните дати:
20 април 1846 година
20 септември 1846 година
1 януари 1847 година.

Основател и редактор е Иван Богоров.

Езикът на вестника е близък до говоримия през Възраждането народен език.

Иван Богоров замисля вестника като двуседмичник,
но от него излизат общо само 3 броя с тираж 500 бр.

Първият брой на вестника излиза на 20 април 1846 година.
Със заглавието „Български орел. Известник граждански, търговски и книжовен“.
Печатан е в печатницата на Брайткопф и Хертел.[
Направен е по всички образци на модерните тогава програми.
Уводната му статия е наречена „Свикване“, като финалът ѝ агитира хората да станат абонати на вестника.
На всеки бъдещ абонат е подарен първи брой на „Български орел“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР