КАЛЕНДАРЪТ на ВАРВАРИТЕ

Националсоциалиста Хитлер, не само комунизма взаимства от Ленин.
Хитлер свастиката е взаимствал от комуниста Сталин.
Свастиката е била отличителен нагръден знак на червеноарвейците от юго-източния фронт.

Националсоциалиста Хитлер е взаимствал и концлагерите от социалкомунистическия варварски СССР!

Хитлер взаимства и холокоста от царска Русия!
Холокоста е държавна политика и при болшевиките.
Ликвидирането на Зиновиев, Лев Каменев и Лео Троцки е само върхът на айсберга.

На днешния 19-ти април
1903-та година

В Кишинев,царска варварска Русия извършва
един от най-кървавите погроми над евреи.

КАЛЕНДАРЪТ на ВАРВАРИТЕ

Днес варваринът Путлер
мародерства в Украйна.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…