ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 18-ти април,
1928-ма година.

След първия трус на Чирпанското земетресение от 14 април,
е регистриран нов силен трус.
С епицентър край Поповица.

Колята с воловeте са пропадали в разцепената земя!
Разрушенията от двата труса засягат около 20% от територията на България!

Царство България, „Швейцария на Балканите“,
изумява Европа и света!
С бързите си мерки за възстановяване на щетите.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…