ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 17-ти април,
1904-та година.

В София е дадено първото куклено театрално представление на сцена в България.
От членове на дружество „Чех“.

В България присъстват и т.н. „странстващи куклари“.
Например Нено Кукладжията от Ловеч и Хасан Коцкара от Шумен.

Странстващите куклари са продължители
на османската театрална традиция Ортаоюну.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…