ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 17-ти април,
1897-ма година.

Обнародван е Закон за монетите в Княжество България.

През 1880 г. Второто обикновено народно събрание приема Закон за правото на резание монети в Княжеството.
На държавата се дава изключителното право да сече и пуска в обращение монети.
Създава се националната парична единица „лев“, разделен на сто стотинки.

Въпреки яростната съпротива на Русия „освободителката“,
Стамболов и Строителите на съвременната България,
успянат да запазят финасовата независимост на държавата!

Паричната система в България се основава на принципите на Латинския монетен съюз,
Прието е в България да се използват три вида монети: медни, сребърни и златни.

Още през следващата година в Англия са отсечени първите български монети – медните от 2, 5 и 10 стотинки.
През 1882 г. в Русия са отсечени сребърните 1 и 2 лева,
а през 1894 г. – и първите златни монети от 10, 20 и 100 лева.

В България на Стамболов,
българският лев е бил
един от малкото конвертируеми в Европа и света!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…