ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 17-ти април,
През 1821-ва година.

По време на сражение с османската армия.
Край град Скулени, на река Прут.

Загива легендарният в България!
Индже войвода!

„Заплакала ми й гората,
гората и планината,
и на гората листето…
Де го е Индже да дойде,
от робство да ни отърве…“

Заплакали са българи.

Де го е Индже?
Да дойде!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…