Приятелю,

Повярвай ни!

Когато си стигнал толкова далече,
че вече не можеш да направиш нито стъпка повече…
Приятелю, ти ще си постигнал само половината от онова,
на което си способен!

Повярвай ни!