ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 11-ТИ април,
1866-та година.

В Браила е представена пиесата на Добри Войников „Райна княгиня“.

Запазена е автентична снимка на сцена от представлението.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

След 9.9.1944г.,
комунистите убиват на Райна Княгиня
синовете Иван и Владимир.

Мястото на гробовете им
е неизвестно и до днес!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…