ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 10-ти април,
1866-та година.

Основано е българско читалище в Цариград.
Читалището е основано от българската община в Османската империя.
Инициатор на тази идея е Българската духовна дружина.
Тя групира около себе си видни български дейци, които по онова време живеят в Цариград.

Голяма роля за превръщането на българското читалище в Цариград,
в значителен просветен и културен център изиграва Петко Р. Славейков.
Дядо Славейков е един от дългогодишните му председатели.

Тези, които продължават да папагалстват
комунистическите измишльотини за българската история
са дипломирани идиоти!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР