Европейски съюз
Държави-членки на ЕС към 1.1.2022г.

България съвсем не е малка държава, както ни втълпяват.

От 28 държави в ЕС, .
12 държави в ЕС са по-малки по население от България.

От 28 държави в ЕС,
само 15 държави в ЕС са по-големи по население от България.

Държави-членки на ЕС, подредени по територия:

1.ГЕРМАНИЯ
Население: 82 милиона души

2.ФРАНЦИЯ
Население: 60.4 милиона души

3.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Население: 59,5 млн. души

4.ИТАЛИЯ
Население: 57.6 милиона души

5.ИСПАНИЯ
Население: 39.4 милиона души

6.ПОЛША
Население: 38.6 милиона души

7.РУМЪНИЯ
Население: 22, 395,84

8.ХОЛАНДИЯ
Население: 15.8 милиона души

9.ПОРТУГАЛИЯ
Население: 10.8 милиона души

10.ГЪРЦИЯ
Население: 10.5 милиона души

11.БЕЛГИЯ
Население : 10 445 852

12.ЧЕХИЯ
Население: 10.3 милиона души

13.УНГАРИЯ
Население: 10.2 милиона души

14.ШВЕЦИЯ
Население: 8.9 милиона

16.АВСТРИЯ
Население : 8,1 млн. души

17.БЪЛГАРИЯ
Население: 7.97 милиона души

18.СЛОВАКИЯ
Население: 5.4 милиона души

19.ДАНИЯ
Население: 5.3 милиона души

20.ФИНЛАНДИЯ
Население: 5.1 милиона души

21.ХЪРВАТИЯ
Население: 4,5 млн.

22.ИРЛАНДИЯ
Население: 3.7 милиона души

23.ЛИТВА
Население: 3.5 милиона души

24.ЛАТВИЯ
Население: 2.4 милиона души

25.СЛОВЕНИЯ
Население: 2 милиона

26.ЕСТОНИЯ
Население: 1.4 милиона

27.КИПЪР
Население: 800 000

28.ЛЮКСЕМБУРГ
Население: 429 200

29.МАЛТА
Население: 400 000

ПОЗНАВАМЕ ЛИ Европейския съюз?