ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 9-ти април,
1861-ва година.

Охридските първенци,
искат от пълномощниците на българския народ в Цариград,
възстановяване на Охридската архипископия.
Като пряка наследница на Преславската патриаршия,
от времето на Втората Българска империя.

Същевременно Охридските първенци,
протестират против гръцкия владика Мелетий.
Гонител на Димитър Миладинов и на всички будни българи.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На снимката:
Стария Охрид.

Забележете!
Къщите на „робите“
в Османската империя,
са като палати!