На днешния 9-ти април,
в далечната 1866-та година.

В САЩ.
В страната на свободата и на неограничените възможности.
Приет е Закон за гражданските права,
Предоставят се равни права на всички граждани на САЩ.

Всеки човек има неотменимите му, дадени от Бог права.
На Живот!
На Свобода!
На Щастие!

От основаването си и до днес,
САЩ си остават локомотивът на цивилизацията.

КАЛЕНДАРЪТ

От основаването си и до днес,
Русия си остава варварска държава!
От 100 години комунизъм,
руснаците са тотално деградирали!

Днес неонацистът Путин
мародерства не само в Украйна!

И най-после фашиста Путин
среща отпор от целият обединен свят!