Европейски съюз.
28 са държавите членки на ЕС, към 1.1.2022г.

България съвсем не е малка държава, както ни втълпяват.

От 28 държави в ЕС, само 10 са по-големи по площ от България.
Останалите 17 държави в ЕС са по-малки по площ от България.

Държави-членки на ЕС, подредени по територия:

1.ФРАНЦИЯ
Площ: 550 000 км?

2.ИСПАНИЯ
Площ: 504 782 км?

3.ШВЕЦИЯ
Площ: 450 000 км?

4.ГЕРМАНИЯ
Площ: 356 854 км?

5.ФИНЛАНДИЯ
Площ: 338 000 км?

6.ПОЛША
Площ: 313 000 км?

7.ИТАЛИЯ
Площ: 301 263 км?

8.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Площ: 244 820 km2.

9.РУМЪНИЯ
Площ: 237,500 кв. км

10.ГЪРЦИЯ
Площ: 131 957 км?

11.БЪЛГАРИЯ
Площ: 110,099 кв.

12.УНГАРИЯ
Площ: 93 000 км?

13.ПОРТУГАЛИЯ
Площ: 92 072 км?

14.АВСТРИЯ
Площ: 83 858 km2

15.ЧЕХИЯ
Площ: 79 000 км?

16.ИРЛАНДИЯ
Площ: 70 000 км?

17.ЛАТВИЯ
Площ: 65 000 км?

18.ЛИТВА
Площ: 65 000 км?

19.ХЪРВАТИЯ
Площ: 56 594 km?.

20.СЛОВАКИЯ
Площ: 49 000 км?

21.ЕСТОНИЯ
Площ: 45 000 км?

22.ДАНИЯ
Площ: 43 094 км?

23.ХОЛАНДИЯ
Площ: 41 864 км?

24.БЕЛГИЯ
Площ: 32 545 км?

25.СЛОВЕНИЯ
Площ: 20 000 км?

26.КИПЪР
Площ: 9 000 км?

27.ЛЮКСЕМБУРГ
Площ: 2 586 км?

28.МАЛТА
Площ: 316 км?