ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 8-ми април.
1941-ва година.

В Галички хан в Скопие,
дейци на ВМРО обсъждат обявяването на самостоятелна Македония.
Под немски протекторат.

Това е последен опит за прилагането на чл.23 от Берлинския договор от 13 юли 1878г.
Който, поради саботажа на Русия,
никога не е бил приложен!

Чл. 23 от Берлинския договор
предвижда широка автономия на българските земи,
останали извън Княжество България и Източна Румелия.

Днешната българска държава се появява в правния мир на картата на Европа
на 13 юли 1878г. на Берлинския конгрес.
На 3-ти март 1878г. в Сан Стефано,
се появява в правния мир на картата на Европа,
Задунайска губерния.

Комунистите ни натресоха за национален празник
3-ти март.
Както преди това бяха направили с 9-ти септември!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР