КЛУБ „ИЛИЯ МИНЕВ“

Приятелю,

Ако не изпитваш радостта от стореното добро,
значи си занемарил много неща.

А най-вече себе си.

…Предай нататък…