Видьо Видев отново е блокиран във Фейсбук.
По доклад на фашисти путинисти.

За следната Червеноармейска заповед,
която е общодостъпна в Интернет.