ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 3-ти април,
1990-та година.

БКП се преименува на Българска социалистическа партия.

Още в същия ден
IX народно събрание гласува
законите за изборите,
за политическите партии,
за закриване на Държавния съвет на НРБ
и замяната му с председател (президент) на Републиката и негов заместник,
като избира Петър Младенов за председател (президент) на Република България.

ПОДМЯНАТА на ПРОМЯНАТА продължава и до днес!

Демокрацията в България
ще продължава да крета,
ако изборите продължават
да са противоконституционни,
ерго незаконни!

Единствено в България в ЕС,
изборите
са противоконституционни, ерго незаконни!
С „избираеми места“!

Поради това, че в България, единствено в ЕС,
няма активна регистрация за изборите,
има над милион фалшиви избиратели „мъртви души“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР