ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 2 април
1821-ва година.

В Котел се ражда Съби Стойков Попович.
В последствие става известен като Георги Сава Раковски.

Съби е славна издънка на два български рода.
Ракованлиите, по баща си Стойко, от близкото село Раково.
Мамарците, по майка си Руса от Котел.

„Мечтател безумен, образ невъзможен“
Георги Сава Раковски извървява пътят от хайдутството до организираната борба
за освобождаване на българските земи от администрирането им от Високата Порта на Османската империя.

Георги Сава Раковски е духовният наставник на Апостола на Свободата Васил Левски.

Иван Вазов възпява Раковски в „Епопея на забравените“

Мечтател безумен, образ невъзможен,

на тъмна епоха син бодър, тревожен,

Раковски, ти дремеш под бурена гъст,

из който поглежда полусчупен кръст.

Син, дреми, почивай, ти, който не спеше,

ти, кой беше вихър, котел, що кипеше

над някакъв злобен, стихиен огън.

Спи! Кой ще разбужда вечния ти сън?

……

И ту с перо остро, ту с гореща реч

надеждите сейше наблиз и далеч.

Един само буден сред толкова спящи,

ти един за всички като демон бдящи

работи, бори се, стреска, вълнува,

тук мъдрец замислен, там луда глава,

мрачен узник в Стамбул, генерал в Балкана,

поет и разбойник под съща премяна,

мисъл и желязо, лира и тръба:

всичко ти бе вкупом за една борба.

Исторйята има да се позамисли

във кой лик безсмъртен тебе да причисли.

Ти умря. И пътят към гроба ти ням

обрасъл е вече със бурен голям,

и прахът ти гние без сълзи набожни…

Не зарасна само, герою тревожни,

проломът широкий, който ти тогаз

в бъдещето тъмно отвори за нас!

Раковски е починал от туберкулоза едва на 46 години!
На 9 октомври 1867 г. в Букурещ, Румъния.

Премеждията на „образ невъзможен“ продължават и след смъртта на Раковски.

От гробището на Букурещ, костите му са пренесени в София.
Поставени са в хранилището на черквата „Св. Неделя“.
Комунистите ги взривяват при атентата през 1925 г.
Ковчежето с костите е пренесено в Котел и са съхранявани в черквата „Петър и Павел“ до 28 септември 1981 г.

В Котел е изграден Мавзолей на Раковски, в който на 10 октомври 1981 г. са положени костите на
патриарха на българското национално освобождение.
Преди това по искане на Котленския общински съвет е възложено на директора на Института по експериментална морфология
при БАН ст.н.с. д-р Йордан Йорданов да идентифицира и обработи костите,
както и да даде научни указания за тяхното по-нататъшно съхранение.
Резултатите за идентичност на костите се оказаха положителни
и при спазване на указанията бяха положени в мавзолея.

Днес Пантеонът в Котел се посещава от граждани и ученици от цялата страна и гости на България от цял свят.