Знаете ли,
че…
Прилепът е единственият бозайник,
който може да лети.

Знаете ли,
че…

Единствено в България в ЕС,
изборите
са противоконституционни, ерго незаконни!
С „избираеми места“!

поради това, че в България, единствено в ЕС,
няма активна регистрация за изборите,
има над милион фалшиви избиратели „мъртви души“

…Предай нататък…