ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 29 март
2004-та година.

България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения влизат в НАТО като пълноправни членове.

Юридически, да!Но…
Фактически и до днес България е в орбитата на Русия.
На дъното на ЕС.
С руска енергийна примка на шията!

Въоръжението е още съвеЦко и несъвместимо с НАТО!

Изборите са още по съвеЦки-с избираеми места.

Актовете и отказите на прокуратурата
са още по съвеЦки- неподсъдни и безконтролни.

ТАКИВА са ФАКТИТЕ и ДОКУМЕНТИТЕ.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР