„О, мой боже, правий боже!

Не ти, що си в небесата,

а ти, що си в мене, боже –

мен в сърцето и в душата…“

Боже!
Прости ми,
че не обичам еднакво
всичките си ближни.
Не ги мразя,
но не ги обичам еднакво.

Прости ми, Господи и за това,
че няма да се примиря,
докато престъпниците Борисов и Гешев
не ги въдворят при Бай Ставри!

Прости ми, Господи и за това,
че няма да спра да се боря,
ЗАКОНЪТ да ВАЖИ
еднакво ЗА ВСИЧКИ!

Прости ми, Господи и за това,
че искам фашиста Путин да бъде победен в братска Украйна!
Запорожките казаци са преки потомци на Аспарух
и наши кръвни братя!

Там в Запорожието в 671г.
Аспарух е основал България!
В 681г. Аспарух преместил България
на юг от Дунава.

Вън ФАШИСТА Путин
от братска Украйна!
Вън фашистката мУтрофанова
от България!

АМИН!
АЛИЛУЯ!