Мордохай Леви завършва първия том на Капиталът.
Дал фалшивите морални оправдания на мързеливите и некадърни комунисти по света и у нас,
за беззаконието, за кражбите и убийствата.

КЪРВАВИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАЛЕНДАР.

27-ми март
1867-ма година.

Отречени са извечните човешки закони:
–Не лъжи!
-Не кради!
-Не убивай!
Отприщени са най-долните и гибелни човешки страсти!

Немският евреин Мордохай Леви с псевмоним Карл Маркс,
завършва първия том на Капиталът.
Формулирани са фантасмагоричните му икономическите „закони“.
по които уж се развивало капиталистическото общество.

Така Мордохай „Карл Маркс“ е първият гробокопач на „загниващия капитализъм“.

Работникът продавал работната си сила на капиталиста, срещу някакво възнаграждение.
Разликата между стойността, която той създавал, и заплащането на неговия труд е било принадена стойност.
Капиталистът имал интерес да държи заплащането възможно най-ниско, за да увеличи принадената стойност.
Тази експлоатация обаче все някога щяла да стане непоносима.
Работниците щели да въстанат за да унищожат капитализма.
Това е, грубо казано, съдържанието на „Капиталът“.

След като избиха стотици милиони по света и у нас,
БЕЗ СЪД и ПРИСЪДА!
След като ограбиха националния капитал, „експоприирайки го“.
След като избиха цвета на нациите по света и у нас,
комунистите фалираха и собствените си държави!
Няма го вече социалистическия /конц/лагер.
Няма го вече СССР!

Доказателството за налудничавите бръщолевения на Мордохай е пред очите ви!
Богатите щели да стават все по богати на чужд гръб,
а бедните щели да стават все по бедни.
Да но…
Днес всеки в гетата има мобилен телефон.
iPhone Apple ни го даде Стив Джобс.
Изоставено дете на арабски емигрант.
С още незавършено образование Стив Джобс основава Apple.
В гаража на приемните си родители.
С 10$ в джоба на дънките си.

Но не в СССР, а в САЩ.
В локомотивът на съвременната цивилизация,
с икономика на „загниващия капитализъм“.
В свободна пазарна икономика и конкуренция!

След 100 години деградация в Русия, комунистът фашист Путин отново гробокопе „загниващия капитализъм“!
До окончателното закопаване на РСФСР!

КАЛЕНДАРЪТ