ВСЕБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

На днешния 27-ми март,
1878-ма година.

Почива, заразеният от тиф управител на болницата в Търново.
Добри Войников.

Добри Войников е родоначалник на българският национален театър и драма в Османската империя.
Добри Войников създава в Браила и Букурещ първата театрална група от 1866г. до 1871г.,
която възпитава в патриотизъм българската емиграция, приютена от Румъния.
Творчеството на Добри Войников отразява възрожденските въжделения на българския народ.

Драмите на Добри Войников са със значителни художествени слабости,
но в последствие големият български артист Константин Кисимов, съумява да разпали
до огнени пламъци вложената патриотична искра в диалозите на Войников
и да разтърсва душата на слушателите.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР