ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 25-ти март,
1876-та година.

В Браила издъхва Странджата – най-истинският хъш на България!
Една от най-митичните и обаятелни фигури в българската история и литeратура – Странджата.

Вазовият хъш от „Немили недраги” в действителност от плът и кръв е патриотът-родолюбец
и борец за освобождението на България Никола Тодоров Странджата.
Никой в България днес не се пита дали той е реална историческа фигура,
защото образът му отдавна е част от националната идентичност.

Никола или Нено Странджата е роден в Търново през 1834 г.
От малък се изявява като смел, пъргав и ловък.
Градската легенда разказва, че един ден бащата на Нено купува дърва, натоварени на волска кола от един турчин.
Когато почват да ги разтоварват, 10- годишното момче извиква:
“ Мога да прескоча колата натоварена с дърва.” “
Ако можеш, дървата с колата и воловете, ще ви ги дам безплатно”,
казал турчинът с насмешка.
Нено се отдалечава десетина крачки от колата,
запретва си панталонките, втурва се и със силен скок прескача колата.
Нено се потупва по гърдите и се обръща към турчина с думите:
“Беним странджа”( aз съм юнак).
От тогава му остава името Странджа.
Турчинът верен на думите си, трябва да остави колата и воловете и почва да плаче.
Бащата на Нено го успокоява, като му казва да остави само дървата и да си вземе колата и воловете.

Вече порасналият Никола напуска Търново и става хъш в Румъния.
С материалната подкрепа на Добродетелната дружина през 1867 г.
в България навлизат две чети, за да установят настроенията и готовността на българското население за въстание –
четата на Панайот Хитов, през април-август.
На четата на Филип Тотю – през май-август, Никола Странджата е знаменосец.

Връщайки се в Румъния, Странджата отваря кръчма-кафене в Браила.
Много хъшове намират подслон и храна при него.
Самият Вазов прекарва 2-3 месеца в кръчмата на Странджата.
Впечатлен от своя благодетел,
той го описва в своите произведения като най-уважавания хъш.

Вторият знаменосец на Ботевата чета Димитър Стефанов Казака
също посещавал кръчмата на Странджата –
човекът, приел нерадостния живот на хъш.
Странджата – най-истинският хъш на България
издъхва от туберкулоза в Браила в ръцете на Вазов (Бръчков)
с мечтата да дойде в България и да умре за нея.

Деня, в който издъхва страстния родолюбец, камбаните на Браила бият за Благовещение.
25 март е…

Но в паметта българска,
Странджата вечно ще остане част от Свободата българска.
Най-истинският хъш на България!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР