ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 25-ти март,
2022-ра година.

Свързаха интерконектора с Гърция с тръбата от Азербайджан
Физическото свързване беше изпълнено с две златни заварки

Интерконекторът Гърция-България вече е успешно свързан с Трансадриатическия газопровод (ТАП),
съобщиха от „Ай Си Джи Би“.

Физическото свързване беше изпълнено с две златни заварки,
свързващи газоизмервателната станция при Комотини със съществуващата инфраструктура на ТАП.
Само на няколкостотин метра северно от надземното съоръжение на IGB (интерконектор Гърция-България).

Златната заварка представлява заваръчен шев, който не се подлага на хидравлично изпитване,
а вместо това преминава през задълбочен безрарушителен контрол,
за да се гарантира, че заварката е без дефекти в съответствие със приложимите стандарти за качество.

Подготвителните дейности за връзката между двата преносни оператора отне
няколко месеца на внимателно планиране и сътрудничество между екипите на проектната компания ICGB и ТАП.

Успешното свързване на инфраструктурата на двата енергийни проекта
е ключов етап към завършването и старта на търговската експлоатация на IGB,
планирани за тази година.

Новината идва, след като в началото на седмицата българска делегация,
водена от министър-председателя Кирил Петков,
посети газоизмервателната станция край Комотини.

След завършването на задължителното тестване на връзката, участъкът ще бъде засипан,
с което всички механични работи ще се считат за завършени.
Следва процес по инсталиране и интегриране на системите за измерване и управление с ТАП,
което ще позволи прозрачен мониторинг на количествата транзитиран газ през газопровода IGB.

При старт на търговската експлоатация на интерконектора IP точката между ТАП и IGB
ще поеме първоначално количество от 1 млрд. куб. м годишно,
съгласно договора на „Булгаргаз“.
Количествата могат да бъдат допълнително увеличени до 3 млрд. куб. м годишно,
което е настоящият капацитет на газопровода IGB.

Чак тогава българинът ще се отърве от руското енергийно робство!
Последен по жизнено равнище!
На дъното на ЕС!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР