Този път за 7 дни.
Този път за карикатура,
която я има навсякъде в Интернет.