КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 22 март целият свят празнува Световния ден на водата.

За международен празник, 22 март е предложена през 1992 г.
по време на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED),
в Рио де Жанейро.

Общото събрание на Обединените нации определи 22-ри март.
През 1993 бе отпразнуван първия Световен ден на водата.

През 2010 г. ООН призна „правото на безопасна и чиста питейна вода и канализация като човешко право, което е от съществено значение
за всички човешки права“.

Правото на човека на вода дава право на всички,
без дискриминация,
на достатъчна, безопасна и достъпна вода за лична и домашна
употреба;
което включва вода за пиене, пране, приготвяне на храна, лична и домашна хигиена.

Световният ден на водата се координира от UN-Water –
междуведомствен механизъм на ООН за сътрудничество по всички въпроси,
свързани с питейната води

Цел 6 на програмата на ООН за устойчиво развитие (SDG 6) е,
да се осигури на всики хора на земята до 2030 г.,
достъпност и устойчиво управление на водите.

„Безопасно управление на питейната вода“
означава вода,
която е достъпна в домовете,
налична при необходимост
и свободна от замърсяване.

Всяка година Световния ден на водата 22 март подчертава:
„Вода за всички! Всеки е важен!“.

Водата не само утолява жаждата и защитава здравето ни.
Без вода е невъзможен живота на всяко растение и същество на земята.

За жалост в България безценната вода се пилее!
За непрекъснато растящите течове
не плащат виновниците ВИК,
а плащат българските граждани.
Чрез непрекъснатото увеличаване на цената на водата от КЕВР!