КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 22-ри март,
1904-та година.

Публикувана е първата цветна снимка.
В лондонския вестник „Илюстрейтид мирър“.

Вестникът е първото модерно средство за масово осведомяване,
възникнало в подобен на сегашния си вид през XVII век в Европа.
На хартиен носител с поне няколко страници,
съдържащ новини, оформени в различен тип статии:
строго информативни, мнение, анализ, специализирани съобщения и др.,
често придружени с илюстрации и снимки.

КАЛЕНДАРЪТ