ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 22-ри март,
2009-та година.

Учредена е партията на българските емигранти.
Другата България.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Комунистите умишлено затрудняват
милиони граждани в чужбина
да упражнят правото си на глас!

България е единствената държава от ЕС,
в която не е позволено
дистанционно гласуване по пощата!

Редно е да се обособят няколко избирателни района,
само за българите в чужбина.
Те са вече над 2 милиона.
И изпращат на близките си в България
милиарди евро!
Надвишаващи многократно чуждестранните инвестиции!