„О, мой боже, правий боже!

Не ти, що си в небесата,

а ти, що си в мене, боже –

мен в сърцето и в душата…“

Боже!
Прости ми,
че не обичам еднакво
всичките си ближни.
Не ги мразя,
но не ги обичам еднакво.

Прости ми, Господи и за това,
че като ме ударят по едната буза,
отказвам да обърна и другата!

Прости ми, Господи и за това,
че като ми ограбят единия джоб,
отказвам да ми оберат и другият!

Прости ми, Господи и за това,
че се вбесявам,
когато МВР арестува бандит,
а Прокуратурата го освобождава,
преди съдът да е казал
дали е бандит или не!

Прости ми, Господи и за това,
че няма да се примиря,
докато престъпниците Борисов и Гешев
не ги въдворят при Бай Ставри!

Прости ми, Господи и за това,
че няма да спра да се боря,
ЗАКОНЪТ да ВАЖИ
еднакво ЗА ВСИЧКИ!

АМИН!
АЛИЛУЯ!