Знаете ли,
че…
Ако едната ви ноздра е затворена 72 часа,
ще загубите способността да виждате цветовете/далтонизъм/
Ако пуснете ноздрата си,
зрението ви ще се възстанови моментално.

Знаете ли, че…

На престъпникът Гешев са му запушени и двете уши.
Чува само клетвите на престъпника милиардер Борисов.