ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 19-ти март,
1932-ра година.

Починал е Димитър Хаджигеоргиев.

Димитър Хаджигеоргиев е един от ранните български композитори и музикални общественици.
Димитър Хаджигеоргиев е роден в Стара Загора в 1873г.
Димитър Хаджигеоргиев завършва композиция и флейта в Пражката консерватория.
Димитър Хаджигеоргиев е преподавател в Музикалната академия в София.
Димитър Хаджигеоргиев е един от основателите на Българския музикален съюз.
Димитър Хаджигеоргиев е секретар на Българския музикален съюз до смърта си.
Димитър Хаджигеоргиев е редактор на Музикален вестник от 1904 до 1928г.
Димитър Хаджигеоргиев е автор на операта „Тахир Беговица“.
Димитър Хаджигеоргиев е писал симфонична музика: увертюра, маршове, обработка на народни песни и др.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Памет българска!

Петко Наумов, Димитър Хаджигеоргиев, Александър Кръстев, Емануил Манолов, Панайот Пипков
са първите български професионални композитори, получили началното си музикално образование предимно от чешки музиканти,
които около Освобождението пристигат в България да сеят музикална грамотност.
Голямата част от тези апостоли на българската духовност продължават образованието си в Европа (с изключение на Емануил Манолов),
връщат се в България и влагат цялата си енергия за духовния разцвет на нацията.
Събират народни песни – това правят и музикантите-чехи и ги претворяват в опуси.
Това са прелестнонаивни сбирки, китки от народни песни от най-новите пластове на народната музика,
практически главно от градския фолклор.
Преработени по шаблона на европейската квадратна мелодико-хармонична система.