КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
17-ти март

Най-голямото зло за България е Русия.

Ако не беше Берлинския конгрес,
още щяхме да сме Задунайска губерния.

Ако не беше рухването на Берлинската стена,
още щяхме да сме 16-та ССР.

Ако не беше НАТО,
вече щяхме да сме Крим на Балканите!