Малоумието на “специфичния” подход към елементарни материални консумативи
може да се види достатъчно представително
от една инструкция как да се ползва
тоалетната хартия.
Не е грешка!
В Русия тоалетната хартия
се придружава с
инструкция как да се ползва!!!

В нея е казано всичко за идиотизма на инструкцията,
който е представителен за съветско-руското администриране.

Щеше да е забавно да преведа и преразкажа целия текст на инструкцията,
но е достатъчно само да откроят мерките за безопасност, посочени в края на
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ:

Не се препоръчва да се пуши в близост до “изделието”;
не трябва да се дава на деца, защото не е играчка;
не бива употребяваното изделие да се хвърля в места, свързани с културата, почивката и хранене;
както и не трябва да се употребява повторно.

А психопата Путин бил отишъл в Украйна
да я цивилизова и да я денацифицира.

Господи, ти сляп ли си?
Господи, ти не видиш ли?

Господи, прибирай си верисиите!