Животът на психопата фашист Путин
не е по-ценен от живота на всеки човек!

Убиецът Путин да бъде убит!
Побеснелите кучета ги убиват, нали?