ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 14-ти март,
1927-ма година.

В Букурещ е създаден
Висш съвет на българите в Добруджа.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР