ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

От птичи поглед се вижда, че
у нас нито поповете ни са, както на Запад,
у нас нито професорите ни са, както на Запад.

И това е съвсем естествено и логично!

На днешния 14-март.
1949-та година.

Създадена е ВАК /Висша атестационна комисия/
За присъждане на Научни степени и звания в България.

Естествено, както за всичко останало, решаваща е думата на Партията /цървуланковците от ЦК и Политбюро на БКП/.

Например:

Цървулът от с. Реселец, Луковитско Мако Даков е корифеят на лесотехниката.
Мако Даков е започнал да следва през 1939 г. лесовъдство в Агрономо-лесовъдния факултет
на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,
но е „изкласил“ дипломиран инженер-лесовъд през 1945г.

През 1949 година, диверсантът на Кремъл Мако Даков и Партията му защитават кандидатска дисертация
в Московския лесотехнически институт.
Това автоматически прави „корифей“ диверсантът на Кремъл, националния предател Мако Даков.
„Корифеят“ Мако Даков 1950 – 1951 година е назначен от Партияна за директор на Института за горите.
От 1951 година, ВАК на Партията прави доцент, диверсантът на Кремъл Мако Даков.
От 1960 година, ВАК на Партията прави професор, диверсантът на Кремъл Мако Даков и той е назначен от Партията,
като завежда катедрата по общо лесовъдство във Висшия лесотехнически институт.

Диверсантът на Кремъл Мако Даков е заместник-председател и председател на Управление „Горско стопанство“ (1953 – 1957)
Диверсантът на Кремъл Мако Даков е заместник-министър на земеделието и горите (1957 – 1960).
Диверсантът на Кремъл Мако Даков е председател на Главното управление на горите (1960 – 1962) .
Диверсантът на Кремъл Мако Даков е председател на Комитета по горите и горската промишленост (1962 – 1990).
Диверсантът на Кремъл Мако Даков, 1966 – 1971 година има ранг на министър във второто правителство на Тодор Живков.
Диверсантът на Кремъл Мако Даков е 1962 година кандидат-член, а от 1966 до 1990 година – член на Централния комитет на БКП.
Диверсантът на Кремъл Мако Даков, от 1967 година е член-кореспондент, а от 1981 година академик на БАН.
Диверсантът на Кремъл Мако Даков, през 1978 – 1990 година е заместник-председател на академията.
Диверсантът на Кремъл Мако Даков, през 1964 година получава Димитровска награда.
Диверсантът на Кремъл Мако Даков, през 1980 година получава званието „Герой на социалистическия труд“.
Диверсантът на Кремъл Мако Даков,е носител на два ордена „Георги Димитров“.

Популярен виц в академичните среди през Татово време бе:
„-Знаете ли от какво е починала жената на мичуреница Мако Даков?
-Качила се, да си набере магданоз от тополата, и паднала…“

Въпреки усилията на депутата от СДС в 36-то НС, Георги Панев за реформиране на ВАК,
нещата днес не са по-различни.
България е с най-много висши учебни заведения в света, на глава от населението.
А професорите са „на килограм“.
И не само в „Библиотекарския“ на Митьо Гестапото.

Маркучодържателят Борисов и той имал някаква научна титла.
А за министрите на същия милиционер Бай Ганьо Банкянски, да не говорим.
Немеем за ПКП,заемала най-висшата длъжност в Парламентарната Република България…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР