ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 13-ти март,
1943-та година.

Депортирани са евреите от Беломорието и от Македония.
Спасилият евреите в България,
Цар Борис е безсилен,
тъй като в Беломорието и в Македония
евреите не са български граждани.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР