КАЛЕНДАРЪТ

13-ти март,
1888-ма година.

Роден е Антон Макаренко, съветски „педагог“.

Макаренко е събирал в приют безпризорни деца от улиците
и ги превъзпитавал чрез сурова дисциплина и побои.

Отчаян от резултатите на многогодишния си труд,
през 1939 г. Макаренко се самоубива.

И днес Русия е държавата
с най-много безпризорни деца
по улиците.

Учителите в социалистическия концлагер НРБ
често използваха шамарите по макаренковски.
С показалките повече си служеха да удрят децата по ушите.

КАЛЕНДАРЪТ