КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 12-ти март,
1933-та година.

В Германия е свалено знамето на републиката.
Издигнато е знамето със свастиката на НационалСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА партия.

КАЛЕНДАРЪТ

Хитлер е прекопирал свастиката!
От нагръдния знак на червеноармейците!
От тогавашният Югоизточен фронт на СССР. /на снимката/

Пластирите на ръкавите на Червената армия са имали образ на свастика с абревиатурата на РСФСР.
Офицерите и войниците от Червената армия на Югоизточния фронт са го носели от 1918 г .

Кавалерията на Югоизточния фронт през ноември 1919 г. получава свастика като ръкавен шеврон.

Свастика е знакът за награда на командирите на Югоизточния фронт на Червената армия през 1918-1920.

Но най- показателен е печатът със свастика на отдела
на Службата на Московския съвет на работниците, селяните и депутатите от Червената армия!

Отделът на Съвета на депутатите е много важна бюрократична структура на болшевишкия режим.
Отделът е отговарял за изборите за Съветите, контролирал е политическите организации и църквата,
ръководел е полицията, принудителния труд и концентрационните лагери,
евакуацията на затворници и бежанци, контактуваше с ЧК,
следеше за спазването на нормите на съветското законодателство в документите на Съветите и т.н. и т.н.

На практика излиза, че националсоциалистът Хитлер
е прекопирал всичко от комунистическият СССР!

На практика излиза, че
12-годишния националСОЦИАЛИЗЪМ на Хитлер в Германия
е краткотраен римейк на 105-годишния комунизъм в Русия!

Комунистът Борисов още брани МОЧА и Альоша!