Знаете ли,
че…
Холандците
са взели лалетата
от османците.

Знаете ли,
че…
Няма разлика между
националСОЦИАЛИСТА Хитлер
и фашиста Путин?