ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 11-ти март.
1739-та година.
Котел.
Османска империя.
В семейството на заможен търговец на добитък.
Ражда се Софроний Врачански.
Със светското име Стойко Владиславов.

Софроний Врачански е дядо на Стефан Богориди, който е най-влиятелният християнин в Османската империя.
Християнският дом на Стефан Богориди е единственият, в който е гостувал султан, през цялата многовековна
история на империята .
При гостуването на султана, Стефан Богориди е измолил благоволението му, да построи в двора си параклис,
който се превръща в днешната уникална желязна църква „Свети Стефан“ .
Църквата „Свети Стефан“ става крепост на българщината в Цариград, и от нея започва българското възкресение.

Софроний Врачански е прадядо на Алеко Богориди- първият губернатор на Източна Румелия,
Преди това Алеко Богориди е везир/министър/ на пощите и железниците, на огромната Османска империя на три континента.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическите измишльотини за българската история,
са русофили идиоти.