ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 10-ти март.
1943-та година.

Цар Борис III-ти отменя вече изготвеното
постановление на правителството за депортация
и спасява българските евреи!

Цар Борис ІІІ-ти се застъпва за българските евреи.
Пред Германското ръководство заявява,
че евреите му трябват да работят на обществени строежи.
Затова не може да ги депортира.

Външният министър на Германия Рибентроп подлага на силен натиск царя.
Борис ІІІ-ти е непреклонен в защитата си на евреите.

В среща с Хитлер и Рибентроп в март 1943 година цар Борис успява да ги убеди, че условията в България са различни!
И че не трябва да се взимат същите мерки срещу евреите, както в Германия.

Рибентроп осведомява германския пълномощен министър в София Адолф Бекерле.
За становището на Цар Борис ІІІ-ти.
С директива № 422 от 4 април 1943 година.

От телеграмата на Рибентроп става ясно,
че цар Борис се застъпва за евреите от старите предели на държавата с прагматични аргументи.
Царят нарежда евреите да бъдат включени в работни групи за строежи на пътища.
За да може по този начин да се избегне депортацията им в Полша.

Цар Борис ІІІ-ти издава заповед на вътрешния министър Петър Габровски,
с която планираната депортация на евреите е спряна.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Цар Борис III-ти спасява българските евреи от старите предели на държавата!

Цар Борис III-ти е безсилен да спаси евреите от т.н. „нови земи“.
Няма аргументи за тях пред Хитлер.
Те нямат българско гражданство!

Тези, които папагалстват комунистическите измишльотини за българската история са идиоти!