ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми март
1944-та година.

Започват репресиите на Сталин и КПСС върху Балкарците.
Всички са депортирани в Сибир и Средна Азия.

Българите са потомци на траките ариани.
Основната ударна сила на Александър Македонски е отряд от траки ариани.
След като Александър Македонски обезумява от вино и маков опиум в Афганистан,
траките ариани основават свои държави в Азия и Европа.

От тогава българските корени са врастнали в руската земя.
Сибир, Алтай, Поволжието, Северен Кавказ и редица други региони имат близост с българите.

Масовата миграция започнала при разпадането на Велика България.
Държавата била кратко обединение на българските племена, което историците отнасят към 623 – 671 г.
То възникнало в степите на Източна Европа скоро след загиването на държавата на хуните.
Основната маса се намирала в причерноморските и приазовските степи.
Българите на великия конгломерат, губейки могъществото си, започнали да търсят нови територии,
в които по силата на яркия си темперамент и каменоделските си умения, добре се приспособявали
към най-различни условия на живот и лесно се асимилирали.

Кавказ.
Кабардино-Балкария.
Има ли нещо общо между България и Балкария?

Близостта на балкарците е свързана с „черните българи”.
В Кабардино-Балкария потомците им сега живеят в Черкески район,
разказва балкарският учен-историк Муслим Баразбиев за изд.”Гласът на Русия”.

Различни изследователи многократно са изразявали мнение, че между балкарците и българите съществува генетична връзка.

Между другото, „Балк” в персийска интерпретация означава сияние, а „Ар” – мъж.

Исторически е доказано, че предците на съвременните българи от IV в. са живели в Северен Кавказ.
През V в. българите са оглавявали съюза между тюркските племена.
Тъкмо тук в тези земи при тях се появил стремежът към уседналост, започнали да се зараждат ранни феодални отношения,
възникнали зачатъци на държавност.

В началото на VII в. се родила Велика България, чийто създател е хан Кубрат.
Той бил успешен пълководец, забележителен политик и по време на управлението му държавата достигнала своя разцвет,
господствайки в Предкавказието.
Столица станала намиращата се на Таманския полуостров Фанагория – античен град, някога създаден от гърците.
При Кубрат владенията на България се разпростирали на изток до Волга, на юг до Кубан и на запад до Днепър.
Северните граници оставали неопределени по силата на подвижността на преселванията.

Със смъртта на Кубрат държавата прекратила съществуването си.
Територията, въпреки заветите на бащата, който им заръчал да живеят задружно и сплотено,
била разделена между синовете му.
Разприте им попречили да противостоят на хазарите и те претърпели поражение.
Аспарух се установил в прародината Тракия и Мизия.
Алцек основал държава в Апенините.
Наскоро откриха паметник на Алцек в Челе ди Булгария.

В кубанско-кавказките земи на бащата останал най-големият син Батбаян.
Тъкмо неговата орда получила името „черни българи”.

Така че има всички основания да говорим за кръвна връзка на немалка част
от населението на Кавказ и особено на Запорожието в Украйна с българите.

Престанете да папагалствате лъжи за произхода на Българите.
когато Аспарух е дошъл тук не е казал ето това ЩЕ е България,
а казал тук Е България!
Върнахме се у дома след хилядолетия бродене из азиатските степи,
създаване на Велики държави и империи, строене на Бели градове.
Най-после свещеният кръг се затвори и Българите се прибраха от там от където тръгнаха!
Балкан – Балхаш- Балгар Български полуостров.

Така наречените “траки” са най-древните Българи.
Оцелели на Балканския полуостров след потопа,
Една част от тези древни Българи се отправя на северозапад и създавайки културите на Келти, Белги, Британи
и днешните скандинавски народи.
Днешните Германци са наследници на две обединени “тракийски” древни Български племена Вести и Готи – Вестоготи,

Сравнително малкото тракийско племе наречено Герман, е дало името си на Днешните германци.
Някой да е чувал топоним Герман в България или села с това наименование ???

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР