ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 8-ми март,
Какво всъщност празнуваме?

Червената тиня в главите на чавдарчетата, пионерчетата и комсомолците, наслоявана от партийците,
продължава да затлачва мозъците и на съвременниците!

Всъщност 8-ми март е обявен за Международен ден на жената от ООН,
чак през 1977 г.

Първото женско дружество в България е основано през 1857 г. в град Лом, в Османската империя.
Сред основателките му /на снимката/ са:
Еленка Ценко Тодорова,
Ангелина Кръстьо Пишурка,
Стефания Коста Стаменова,
Мария Цоно Иванова.

Някой да е чувал, някога в световната история, роб да плаща данъци?
А „робините“ в Османската империя са плащали данъци.
Накои от тях са отглеждали многолюдната си челяд
в чудно красиви къщи.
За които са им завиждали благородничките на Запад.
А на Изток в тюрмата на народите Русия,
дори придворните дами на Екатерина Велика,
са завиждали на някои българки-„робини“.

И днес 8 март, продължава да е един много криворазбран празник.
Ден на колежката.

А съпругата вечерта грохнала,
трябва да приготви празнична трапеза за семейството!

На снимка са жените-„робини“,
основателки на първото женско дружество в България.
Още през 1857г.
В „робската“ Османска империя…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР