КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 5-ти март,
1940-та година.

Членовете на Политбюро на КПСС потвърждават заповедта на Сталин.
За екзекуция на 25 000 души от полската интелигенция!
В това число 17 500 военнопленници.

КАЛЕНДАРЪТ

Човешкият живот за психопатите в Кремъл
и днес не струва и копейка!