Навремето комунистите по света и у нас
викаха наздраве и „горчиво“
на брака по сметка между
социалиста Хитлер и комуниста Сталин.

Сега някои фашизоидни комунисти
също са във възторг
от вероломното нападение
над братска Украйна
от фашизоида Путин.