На завой“ е първият български политически роман.
Написан е от Димитър Талев през 1930-те години.
Публикуван през 1940 г.

Заради само едно изречение,
Талев е пратен от комунистите след 9.9.1944г.
в концлагера Куциян, в днешните мини Марица изток:

„И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България.
Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист.
Какъв народ сме, Минке, какъв народ…“

Затова в България,
повечето не почитат паметта на жертвите след 9-ти септември, когато е избит възрожденския елит на България.

Въпреки
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН. Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

…Предай нататък…